5d challenge (Sal, Bach, Mer, Cha, Kiz) — (Beginner)